Var och hur kan man arbeta som naprapat

De flesta naprapater är privatpraktiserande på egen klinik men många är också anställda på större kliniker eller inom företagshälsovården. På större kliniker arbetar man ofta i multidisciplinära team tillsammans med andra vårdgivare. Behovet av naprapater är även stort inom idrottsrörelsen där det idag är vanligt att förbund, föreningar och enskilda elitidrottare anlitar naprapater. Även många landsting har idag vårdavtal med naprapater.

Naprapatyrket är legitimerat av Socialstyrelsen, har skyddad yrkestitel och utgör därmed en del av svensk hälso- och sjukvård. Naprapater lyder under hälso- och sjukvårdslagen och står under Socialstyrelsens tillsyn.

I Sverige är naprapaterna den största yrkesgruppen inom avancerad manuell medicin. Det finns ca 1100 legitimerade naprapater i landet som tillsammans utför fler än 1,5 miljoner behandlingar per år.