Så mycket har en naturvetare i lön före skatt

Medianlönen för privatanställda naturvetare inom Naturvetarna var 2015 39 500 kr per månad, men spannet är brett från 25 400 kr för de som tjänade minst inom landstingen till 57 500 kr per månad för de med högst löner inom privat sektor.