Arbetsmarknaden idag för officersyrken

När det gäller nyutexaminerade officerare så är det underskott på arbetsmarknaden. Det har varit svårt att fylla de senaste officersprogrammen med lämpliga sökande. I kombination med att några hoppar av under utbildningen och att Försvarsmakten kommer att behöva utbilda ännu större kulla de kommande åren för att ersätta pensionsavgångar kommer det, om nuvarande trender står sig,  att vara brist på nyutexaminerade officerare.

För nyutexaminerade specialistofficerare är det liten konkurrens om jobben.

För yrkeserfarna officerare är det stor konkurrens om jobben. Många officerare måste idag arbeta som specialistofficerare och dessutom kommer antalet officersbefattningar totalt sett att minska under de närmaste åren.

Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter