Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Oavsett om du vill studera på Officersprogrammet eller Specialistofficersutbildningen så behöver du antingen ha gjort värnplikten [avskaffad 2010] eller genomfört GMU (grundläggande militär utbildning) och KMU/FOK (kompletterande militär utbildning/förberedande officerskurs) Dessutom får behöriga sökanden genomgå en lämplighetsbedömning.

Officersprogrammet

För Officersprogrammet med krigsvetenskaplig och nautisk profil gäller områdesbehörighet 5; Matematik B och Samhällskunskap A. För militärteknisk inriktning gäller områdesbehörighet 8; Fysik B, sänkt krav i matematik och utan krav på kemi.

För mer information om områdesbehörighet, se www.studera.nu.

Specialistofficersutbildningen (OP)

www.forsvarsmakten.se finner du behörighetskraven för varje specifik inriktning. Urval till Officersprogrammet och Specialistofficersutbildningen sker genom en sammanvägning av gymnasiebetyg, militära vitsord och resultat från lämplighetsbedömning.