Så mycket har en officer i lön före skatt

Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning och lönen anpassas efter förbandens lokala lönestruktur. I dagsläget är medianlönen för en nyexaminerad från officersprogrammet, fänrik, cirka 22 500 kr.

Medianlönen för en 35-årig officer inom Försvarsmakten är ca 30 900 kr och för en 45 åring ca 38 100 kr (i underlaget ingår allt från den färskaste specialistofficer till generalerna).