Arbetsmarknad idag för optiker

För nyexaminerade: Idag liten konkurrens om jobben - det finns fler jobb än utbildade.

För erfarna: Idag liten konkurrens om jobben.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter