Så mycket har en optiker i lön före skatt

  • Ingångslönen (median) är 27 000 kr per månad
  • Medianlönen vid 35 års ålder är 31 500 kr per månad
  • Medianlönen vid 45 års ålder 33 200 kr per månad