Perfusionist

Perfusionisten arbetar på thoraxkirurgisk operationsavdelning. En perfusionists primära arbetsuppgift är att handha och övervaka hjärt-lungmaskiner, vars ändamål är att överta hjärtats och lungornas funktion under hjärtkirurgi. I arbetet ingår även handhavande av mekaniska hjärtpumpar och Extracorporeal membrane oxygenation, ECMO (hjärtlungmaskin).

För behörighet att söka till perfusionistutbildningen krävs yrkeserfarenhet från relevant verksamhet.

Perfusionistutbildningen är tvåårig, leder till masterexamen, och bedrivs vid Den Skandinaviske Skole for Kardiovaskulär Teknologi i Århus, Danmark. De flesta rekryteringarna till utbildningen sker internt från thoraxkurirgiska kliniker.

Läs mer på www.srat.se och perfusionistskolen.au.dk

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i många olika karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan. Om du har ytterligare frågor kan du ställa dem här nedanför..