Så mycket har en personalvetare i lön före skatt

Lönenivån varierar beroende på tjänstens svårighetsgrad och den enskildes kompetens och erfarenhet. Löneutvecklingen skiljer sig också mellan olika arbetsmarknadssektorer, det vill säga om du är anställd inom offentlig eller privat sektor.

Ingångslönen (median) för nyexaminerade personalvetare: 28 000 kronor/månad

Medianlön 10 år efter examen: 35 200 kronor/månad

Medianlön 20 år efter examen: 43 500 kronor/månad