Var och hur kan man jobba som planeringsarkitekt?

Planeringsarkitekter upprättar planer för nya stadsdelar, bostadsområden och industriområden. De planerar även för förnyelse och förändring av befintliga områden. Genom att förbereda beslut om lämplig användning av mark, vatten och den byggda miljön vägs funktionella, ekologiska, tekniska, ekonomiska och estetiska krav samman till en helhet.

Planeringsarkitektens arbete är ett lagarbete, där han eller hon samarbetar med andra yrkesgrupper. De som gått utbildningen har gjort sig kända som väldigt bra projektledare. Kommuner är de vanligaste arbetsgivarna men det blir vanligare och vanligare att även arkitekt- och konsultföretag som arbetar med planering har planeringsarkitekter anställda. Statliga myndigheter som kan anställa planeringsarkitekter är till exempel Boverket, Vägverket och länsstyrelserna.