Polis

Arbetet som polis skiljer sig åt beroende på vilken typ av tjänst man har och var i Sverige man arbetar. Efter utbildning och anställning jobbar de flesta i yttre tjänst eller med att utreda brott.

Var och hur kan man arbeta som polis

Utbildning för att bli polis

Filmad intervju på YRMIS.se med Zeynep, polis


 Film på arbetsformedlingen.se om Kriminalteknikers arbete

Detta är inte ett av Sacos yrken

Dansare tillhör inte de yrken som Sacoförbunden representerar och vi kan därför inte besvara frågor om yrket och utbildningen.