Arbetsmarknaden idag för präster

För nyexaminerade: Idag råder balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
För erfarna: Idag råder relativt god balans på arbetsmarknaden, men antalet kyrkoherdar kommer att minska till följd av stora organisationsförändringar inom Svenska kyrkan.