Så mycket har en präst i lön före skatt

Som pastorsadjunkt kan ingångslönen variera mycket beroende på var i landet du arbetar, men medianlönen ligger på ca 23 000 kr. Medianlönen för en komminister ligger efter 10 år idag på 34 000 kr. För kyrkoherdar ligger motsvarande medianlön på 37 000 kr.