Utbildning för att bli präst

Utbildningen till präst i Svenska kyrkan består av följande delar:

Religionsvetenskaplig/teologisk utbildning vid universitet (300 högskolepoäng). I denna ingår tre pastoralteologiska kurser om vardera 15 högskolepoäng som ges i samverkan mellan universitet och något av pastoralinstituten i Uppsala och Lund.

Praktisk – teologisk utbildning vid något av pastoralinstituten i Uppsala eller Lund (En termin). Utbildningen avslutas med prästexamen inför domkapitel och prästvigning.

Utbildningen tar sammanlagt fem och ett halvt år och omfattar 300 högskolepoäng.

Under den första delen av utbildningen kan du välja bland många kurser inom området och skapa en egen inriktning efter intresse.

Efter avslutad utbildning påbörjas ett pastorsadjunktsår som pågår upp till 18 månader. Under detta utbildningsår är du anställd av stiftet.

Här kan du studera

Den första delen av utbildningen (den religionsvetenskapliga utbildningen) finns vid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå. Även i Stockholm kan man läsa hela den religionsvetenskapliga utbildningen. Där ges de pastoralteologiska kurserna i samverkan mellan Teologiska Högskolan i Stockholm, Ersta Sköndal högskola och pastoralinstitutet i Uppsala.

Den andra delen, den praktisk – teologiska utbildningen, ges vid Pastoralinstituten i Uppsala och Lund.

Vid Johannelunds teologiska institut i Uppsala kan hela utbildningen till präst läsas, såväl den religionsvetenskapliga som den praktisk-teologiska.