Var och hur kan man arbeta som präst

Präster arbetar med människor i alla åldrar i allt från gudstjänster av olika karaktär till konfirmand- och vuxenundervisning. Präster möter även människor i enskilda samtal och själavård. I de flesta fall arbetar man i en församling, men som präst kan man även arbeta med specialuppgifter inom sjukhus, fängelse, skola eller högskola. Det finns även prästtjänster för finskspråkigt församlingsarbete.

Kyrkans riks- och stiftsorganisation behöver dessutom präster med särskilda erfarenheter och kunskaper.

Prästkåren omfattar ca 4 000 personer, varav hälften är kvinnor. Drygt 100 präster tjänstgör som lärare i olika skolor och ytterligare 100 finns i Svenska kyrkans mission, Svenska kyrkan i utlandet och i andra specialtjänster.

Som präst är man behövd i många sammanhang, till exempel kan man arbeta som fältpräst när FN har ett fredsbevarande uppdrag.