Utbildning för att bli projektledare

 

För att jobba som projektledare måste man i allmänhet ha både utbildning och erfarenhet inom det område man vill arbeta, oavsett om det är marknadsföring, reklam, IT, teknik, media, offentlig förvaltning eller något annat. Man kan sedan bygga på med en projektledarutbildning.

Det finns många olika typer av utbildningar, både på universitetsnivå, som yrkeshögskoleutbildningar (YH) och på fristående skolor.

Projektledare på kommunikationsbyråer har ofta utbildning i exempelvis ekonomi, samhällsvetenskap eller teknik kombinerat med studier i marknadsföring och reklam. I vissa utbildningsprogram kan man kombinera fackkunskap med projektledning, till exempel IT, projektledning och affärs­system på Karlstads universitet.

Vissa universitet och högskolor har program som är speciellt inriktade på marknadsföring och projektledning, som Institutionen för reklam och PR  vid Stockholms universitet. Dessutom har många högskolor och universitet fristående kurser i projektledning. Vid universitetet i Umeå finns ett masterprogram i Organisation och Projektledning. Det finns också fristående skolor som ger utbildningar inom marknadsföring och projektledning, till exempel Berghs School of Communication.

Vanliga utbildningar är Civilekonom/ Ekonom, Civilingenjör, Högskoleingenjör, Socionom, Samhällsvetare, Kommunikationsyrken samt Naturvetare. Läs mer under de rubrikerna och på www.studera.nu samt om yrkeshögskoleutbildningar på www.yrkeshogskolan.se