Arbetsmarknaden idag för psykologer

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden – det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb. Det finns dock stora skillnader mellan olika regioner i landet. På en del håll är det brist på psykologer, medan det råder balans i storstadsområdena.

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Men det finns stora skillnader mellan olika regioner i landet. På en del håll är det brist på psykologer, medan det råder balans i storstadsområdena.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter