Har du en utländsk psykologexamen?

I Sverige är yrkestiteln psykolog skyddad och får endast användas av den som har legitimation eller genomgår en särskild praktisk tjänstgöring.

Utbildning till psykolog i Sverige är en högskoleutbildning på fem år och en efterföljande praktisk tjänstgöring (PTP) på ett år under handledning av erfaren legitimerad psykolog. Därefter ansöker du om att få en yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen.

För dig med utbilning inom EU/EES

Ansökan om legitimation som psykolog för dig som är utbildad inom EU/EES gör du hos Socialstyrelsen. Psykologer som är utbildade och auktoriserade i Danmark, Finland, Island och Norge får efter ansökan till Socialstyrelsen automatiskt svensk legitimation, eftersom de omfattas av den nordiska överenskommelsen om fri rörlighet för hälsopersonal.

För dig med utbilding i annat land än länder inom EU/EES

För ansökan om legitimation som psykolog för dig som är utbildad i annat land än inom EU, Liechtenstein eller Schweiz hos Socialstyrelsen.