Har du en utländsk psykologexamen?

Det finns i dagsläget inget kompletteringsprogram för utlandsstuderade psykologer utanför EU. Socialstyrelsen gör individuella prövningar. Ofta måste utlandsutbildningen kompletteras med kurser i svensk lagstiftning och handledd praktik innan det går att söka PTP och efter det ansöka om svensk legitimation. För många personer har det inneburit mycket administrativt arbete och långa ansökningstider. Man är inte garanterad att kunna arbeta som psykolog i Sverige om man utbildar sig utomlands. Är utbildningen från ett EU-land och omfattar minst fem år och innehållet liknar den svenska är det lättare att få svensk legitimation. För mer information se avsnittet om Utlandsstudier i inledningen.