Behörighet

Se områdesbehörigheter i den här sammanställningen på antagning.se . Eftersom avvikelser kan förekomma rekommenderar vi att du kontrollerar behörigheten i programbeskrivningen på den aktuella högskolans hemsida.