Så mycket har en receptarie i lön före skatt

På apotek, inom läkemedelsindustrin och inom den offentliga sektorn tillämpas individuell lönesättning. Det innebär att du får lön efter den utbildning du har och den kompetens du visar i ditt arbete.

En nyexaminerad receptarie 2015 anställd på apotek hade en medellön på ca 27 000 kr per månad. Medellönen för en receptarie vid 35 års ålder var 31 000 kr per månad.

Ingångslönen inom industrin för receptarier år 2012 var 30 000 kr per månad. Vid 35 års ålder var medianlönen för en receptarie cirka 38 000 kr per månad. Tyvärr är underlaget för litet jidag för att kunna ge nyare siffror än det.

Ingångslönen för den som valde att arbeta i den offentliga sektorn var 2012 cirka 29 000 kr per månad för en receptarie. Medianlönen för en receptarie vid 35 års ålder var cirka 33 000 kr per månad.