Sacoförbund och källa

Sveriges Farmaceuter är ett Sacoförbund med cirka 6600 medlemmar som organiserar Sveriges receptarier och apotekare.
Mer information finns på www.sverigesfarmaceuter.se