Reservofficer

En reservofficer är engagerad i det som händer i vår omvärld. Reservofficerarna arbetar aktivt med att värna om vårt lands säkerhet. Att vara reservofficer är väldigt omväxlande. Som reservofficer har man två yrken – ett civilt och ett militärt. Det går bra att kombinera det civila yrkeslivet med tjänstgöring i Försvarsmakten. En reservofficer tjänstgör i olika perioder som kan variera från några få dagar till flera månader. Verksamheten utvecklas ständigt och Försvarsmakten kommer alltid att ha ett behov av unga nyutbildade reservofficerare.

Var och hur arbetar man som reservofficer

Utbildning för att bli reservofficer

Behörighet

Utlandsstudier

Så mycket har en reservofficer i lön före skatt

Arbetsmarknaden idag för en reservofficer

Sacoförbund och källa

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i många olika karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan. Om du har ytterligare frågor kan du ställa dem här nedanför..

Reservofficerarna

www.reservofficerarna.se