Behörighet

Oavsett om du vill studera på Officersprogrammet eller Specialistofficersutbildningen så behöver du antingen ha gjort värnplikten (avskaffad 2010) eller genomfört GMU (grundläggande militär utbildning) och Förberedande officerskurser (FOK) – men det är ju för all del en KMU

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar.