Så mycket har en reservofficer i lön före skatt

Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning och lönen anpassas efter förbandens lokala lönestruktur.

I dagsläget är medianlönen för en nyexaminerad från officersprogrammet, fänrik, 21 000 kr.

Medianlönen för en 35-årig militär inom Försvarsmakten är ca 29 100 och för en 45-åring ca 33 600 kronor.