Så mycket får en samhällsvetare i lön före skatt

Ingångslön 2015 (median) för nyexaminerade: 27 400 kronor/månad

Medianlön 10 år efter examen: 37 700 kronor/månad

Medianlön 20 år efter examen: 44 100 kr/månad