Så mycket får en samhällsvetare i lön före skatt

  • Ingångslön 2016 (median) för nyexaminerade: 27 500 kronor/månad
  • Medianlön 10 år efter examen: 38 900 kronor/månad
  • Medianlön 20 år efter examen: 43 350 kr/månad