Så mycket har en sjukhusfysiker i lön före skatt

Medianlön för sjukhusfysiker inom Naturvetarna var 2015 40 300 kr per månad och de allra flesta har en lön i intervallet 31 500 till 55 800 kr per månad. Dessa siffror ger en fingervisning om löneläget, men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.