Sjuksköterskeyrken

Sjuksköterskan är omvårdnadsexperten i patientens närhet. Hen ansvarar för att medicinska ordinationer blir genomförda och att patienterna får den omvårdnad de behöver.

Var och hur kan man arbeta med sjuksköterskeyrken

Utbildning för sjuksköterskeyrken

Källa & mer information

Detta är inte ett av Sacos yrken

Dansare tillhör inte de yrken som Sacoförbunden representerar och vi kan därför inte besvara frågor om yrket och utbildningen.