Sjuksköterskeyrken

Det är du som sjuksköterska som kan identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade levnadsvanor för att främja, förebygga eller återställa hälsa.Utöver kunskap inom omvårdnad behöver en sjuksköterska kunskap från andra vetenskapsområden, till exempel biomedicin, pedagogik, samhälls- och beteendevetenskap.

Var och hur kan man arbeta med sjuksköterskeyrken

Utbildning för sjuksköterskeyrken

Källa & mer information

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i många olika karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan. Om du har ytterligare frågor kan du ställa dem här nedanför..