Utbildning för att bli skådespelare

Högskoleutbildning för skådespelare finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå. Se studera.nu för mer information om utbildningar och antagningskrav. Förberedande teaterutbildning finns inom gymnasieskolans Estetiska program med inriktning teater och på olika folkhögskolor och studieförbund. För mer information, se exempelvis utbildningsinfo.se och konstkulturutbildning.se