Så mycket har en skolledare i lön före skatt

Skolledarnas löner är individuella och varierar därför markant såväl mellan arbetsgivare som mellan individer. Då rektorsutbildning är en befattningsutbildning som man genomgår efter att ha tillträtt en rektorstjänst är det inte relevant att jämföra åldersgrupper med varandra lönemässigt. Lönerna varierar bl.a. beroende på skillnader i rektorsuppdragets omfattning men också på skolledarnas yrkeserfarenhet och personliga skicklighet och var i landet man arbetar. Rektorer har en ungefärlig lön på 45 000–70 000 kr per månad beroende på skolform. En biträdande rektors lön varierar mellan 40 000 och 55 000 kr per månad beroende på skolform och en förskolechefs mellan 40 000 och 52 000 kr per månad. Skolchefers löner varierar mellan 55 000 och 90 000 kr per månad beroende på till exempel ansvarsområde och kommunens storlek.