Utbildning

Det finns ett flertal utbildningar vid universitet och högskolor i landet med olika inriktningar inom statistik. Man kan läsa ett kandidat- eller masterprogram inom ämnet statistik som är mer generellt inriktat på ämnet alternativt ha en mer specifik inriktning som data eller matematisk analys.

Läs mer om utbildningarna, antagningskrav och inriktning vid respektive universitet eller högskola och på www.studera.nu