Arbetsmarknaden för studie- och yrkesvägledare idag

För nyexaminerade: Balans.
För erfarna: Balans.

Eftersom studie- och yrkesvägledaryrket är ett relativt litet yrke är det svårt att säga något om arbetsmarknadsläget om 5 år. Idag är det balans i stora delar av landet och delvis brist i andra delar.

Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter