Lön före skatt

Juseks lönestatistik bland systemvetare visar att medianlönen för de som examinerats 2015 är 28 000 kr. Efter 10 år i yrket är medianlönen 41 600 kr och 15 år efter examen är medianlönen 48 000 kr. 

Läs mer om lön på www.jusek.se/lon