Arbetsmarknaden för tandhygienist

För nyexaminerade: Idag regionala skillnader mellan balans och brist på arbetsmarknaden – efterfrågan på tandhygienister väntas öka.

För yrkeserfarna: Förväntad brist på yrkeserfarna tandhygienister på arbetsmarknaden.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter