Behörighet

Se områdesbehörigheter i den här sammanställningen på Antagning.se. Eftersom avvikelser kan förekomma rekommenderar vi att du kontrollerar behörigheten i programbeskrivningen på den aktuella högskolans hemsida.