Så mycket har en tandhygienist i lön före skatt

Ingångslön (median) för nyexaminerade 2014: 25 500 kr per månad.
Medianlön vid 35 års ålder (ca 10 år efter examen): 29 700 kr per månad.
Medianlön vid 45 års ålder (ca 20 år efter examen): 33 500 kr per månad.