Så mycket har en tandläkare i lön före skatt

För den nylegitimerade allmäntandläkaren med anställning inom folktandvården varierar lönen mellan 30 000 och 38 000 kr per månad 2015. Medianlönen för en distriktstandläkare 10 år efter examen ligger på ca 41500 kr per månad. Lönen varierar kraftigt beroende på var i landet man tjänstgör. De flesta distriktstandläkare har vid pension 45 000-60 000 kr i månaden.

För vidareutbildade eller befordrade tandläkare (specialister eller klinikchefer) varierar lönerna mellan 45 000 och 90 000 kr per månad. Lönen för en tandläkare 20 år efter examen ligger mellan ca 46 000-85 000 kr per månad beroende på val av karriär (lägre för distriktstandläkare, högre för specialist eller klinikchef).

Arbetet som privattandläkare innebär att tandläkaren är egen företagare med de särskilda krav och förutsättningar som detta medför. Inkomsterna för privattandläkarna är därför mycket varierande.