Behörighet

Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 15 / A14. Se också information om behörighet på Studera.nu.

För programmet trädgårdsingenjör-odling är det möjligt att få tilläggspoäng för relevant yrkeserfarenhet. Till programmet trädgårdsingenjör-design görs även ett antagningsprov.