Lön före skatt

Medianlön för trädgårdsingenjörer eller personer med liknande utbildning inom Naturvetarna var 2015 32 600 kr per månad och de allra flesta tjänar från 23 500 till 44 400 kr per månad. Siffrorna ger dig en uppfattning om löneläget men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.