Arbetsmarknaden för trafikflygledare/piloter

Arbetsmarknaden är i balans enligt Arbetsförmedlingens Yrkeskompass. Det betyder att det finns ungefär lika många jobb som utbildade.