Arbetsmarknaden för veterinärer idag

För nyexaminerade: Balans
För erfarna: Balans

Eftersom vi examinerar ungefär lika många här i Sverige som det kommer veterinärer från EU som får svensk legitimation är det svårt att göra en bra prognos.

Det kan också variera var i Sverige du söker jobb samt inom vilket område om det är lätt eller svårt att få arbete.

Men generellt kan man säga att det är goda utsikter till arbete om du har erfarenhet och/eller någon specialistutbildning.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter