Har du en utländsk veterinärexamen?

Eftersom veterinäryrket är ett legitimations yrke så måste man söka svensk legitimation för att få arbeta i Sverige. Jordbruksverket utfärdar legitimationerna och undersöker om utbildningen är från ett godkänt universitet. Inom EU är det oftast inga problem att få sin svenska legitimation. Vid utbildning utanför EU kan man behöva gå igenom en tilläggsutbildning för att få svensk legitimation.