Utbildning för att bli veterinär

Utbildningens längd

Utbildningen omfattar 220 p (5,5 år). Studiegången är bunden under fem år. Den sista terminen innehåller examensarbete och selektiv fördjupning. Godkänd examen ger legitimation för yrket.

Inriktningar & vidareutbildning

Kurser och specialistutbildningar arrangeras av Sveriges Veterinärförbund och Sveriges lantbruksuniversitet. Förutom dessa finns ett stort antal olika kursgivare.

Stora möjligheter till vidareutbildning i form av forskarutbildning finns på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Här kan du studera

Veterinärer utbildas vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.