Utlandsstudier

Det finns möjlighet till utbytesstudier men kan vara lite svårt eftersom kurserna inte följs åt i de olika länderna.

Vill man studera utomlands ska man tänka på att det finns olikheter i ländernas syn på behandlingar och policys inom yrket och vissa skillnader beträffande vad man får göra inom sin legitimation.