Var och hur kan man arbeta som veterinär

Den djursjukvård som fokuserar på jordbrukets djur sköts av ca två tredjedelar statligt anställda distriktsveterinärer och ca en tredjedel egenföretagare. Vård av sällskapsdjur och sporthästar bedrivs av veterinärer anställda vid djursjukhus och kliniker i statlig och privat regi eller i egen praktik.

Veterinärer anställda vid husdjursföreningar arbetar bland annat med förebyggande djurhälsovård, vilket innebär att man ser till att djuren på gårdar som producerar livsmedel, mår bra.

Veterinärer som arbetar med livsmedelskontroll finns främst på slakterier som statligt anställda officiella veterinärer och de har där ansvaret för bland annat köttkontroll och hygien. Officiella veterinärer har även kontrollansvar för hygienen på många andra anläggningar som har med livsmedelsproduktion att göra, till exempel äggpackerier, mejerier, fiskodlingar m.m. Även inom gränskontrollen finns officiella veterinärer.

Inom läkemedel och vid vissa laboratorier arbetar också veterinärer. De är i regel sysselsatta med forskning och utvecklingsarbete. De har även ansvaret för de laboratoriedjur som kan finnas på till exempel universitet och läkemedelsföretag.

Veterinärer som arbetar vid lantbruksuniversitetet sysslar främst med undervisning och forskning inom områden knutna till djursjukvård och livsmedelshygien. Administrativt verksamma veterinärer finns inom flera statliga myndigheter. Länsveterinären har det länsövergripande ansvaret för djurskydd, livsmedel, foder och animaliska biprodukter, smittskydd hos djur samt utövar tillsyn på länets kliniskt verksamma veterinärer och övrig djurhälsopersonal. På andra statliga myndigheter arbetar veterinärer som inspektörer och handläggare. Antalet yrkesverksamma veterinärer är i dag ca 3 000