Lönegap mellan akademiker med svensk och utländsk bakgrund

Lönegap mellan akademiker med svensk och utländsk bakgrund

Saco har för första gången studerat löneskillnader med fokus på medlemmar med utländsk bakgrund. Utrikesfödda akademiker har lägre löner än svenskfödda trots att de arbetar inom samma yrke och sektor visar Sacorapporten. Gapet är störst för akademiker som är födda utanför EU och Nordamerika.

Rapport

Onsdag 12 jul 2017

Bli först att kommentera!

Att ge lön för mödan - chefer om individuell lönesättning

Individuell lönesättning fungerar olika bra inom olika verksamheter. Chefen är avgörande för hur lönesättningen fungerar i praktiken. Vi har frågat 32 lönesättande chefer om deras erfarenheter. De vill sätta lön efter prestation och anser att de har bra koll på medarbetarnas prestationer. Men det är svårt att sätta en lön som upplevs som rättvis när löneutrymmet är litet. Det svåraste är att belöna dem som alltid presterar bra.

Rapport

Torsdag 9 feb 2017

Bli först att kommentera!