Skillnader i livslön mellan kvinnor och män

Livslönen för kvinnliga akademiker är i genomsnitt 2,6 miljoner kronor lägre än för manliga akademiker (efter skatt). På den här sidan kan du se hur stora skillnaderna är i just din utbildningsgrupp.