Rapportsök

Här kan du beställa och ladda ner rapporter, broschyrer och andra publikationer från Saco. 

Saknar du någon publikation kontakta kansli@saco.se.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Datum
A-Ö

Visar totalt 144 träffar.

Framtidsutsikter - Arbetsmarknaden för akademiker år 2021

Torsdag 17 nov 2016
Ämnen Arbetsmarknad, Studieval

Rapport Hur kan arbetsmarknaden se ut för ingenjörer, ekonomer och lärare år 2021? Sacoförbunden har undersökt och gjort prognoser för drygt 60 akademikeryrken och utbildningar för att underlätta inför studievalet.

Sifferlösa avtal och andra avtalskonstruktioner

Fredag 21 okt 2016
Ämnen Lön & livslön

Rapport Trots att andelen anställda som täcks av sifferlösa avtal har ökat stort på arbetsmarknaden och i dag omfattar en fjärdedel av arbetskraften finns det få studier av avtalskonstruktionernas betydelse. Saco har i en ny rapport undersökt vilken betydelse olika avtalsformer har för löneutvecklingen.

Your money – with and without a collective agreement

Torsdag 16 jun 2016
Ämnen Arbetsrätt, Lön & livslön

Rapport Collective agreements are of great financial significance when you retire or your income drops, for whatever reason, and are an important supplement to public social insurance. There may be a difference of several thousand krona per month for you, depending on whether or not there is a collective agreement at your workplace.

Akademikers arbetsmiljö

Måndag 30 maj 2016
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Rapport Sacos utredare Karin Fristedt har kartlagt arbetsmiljön för landets akademiker. Kartläggningen bygger på uppgifter från Arbetsmiljöverket och beskriver hur det ser ut för akademiker i jämförelse med hela svenska arbetsmarknaden.

Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad

Fredag 8 apr 2016
Ämnen Arbetsmarknad, Integration

Rapport Saco arbetar för att alla akademiker ska kunna etablera sig i ett yrke som matchar deras yrke eller erfarenhet. Det är en viktig förutsättning för att Sverige ska fortsätta utvecklas och konkurrera som kunskapsland. Saco har tagit fram tio förslag som kan korta etableringstiden för invandrade akademiker.

Dina pengar – med och utan kollektivavtal

Torsdag 17 mar 2016
Ämnen Arbetsrätt, Lön & livslön

Broschyr Kollektivavtalet har en stor ekonomisk betydelse när du går i pension eller när du av olika anledningar får ett inkomstbortfall. Det är ett viktigt komplement till de allmänna socialförsäkringarna och det kan skilja flera tusen kronor i månaden för dig beroende på om det finns kollektivavtal på din arbetsplats eller inte.

Chefen och lönesättningen

Fredag 26 feb 2016
Ämnen Chef, Lön & livslön

Rapport Chefen har en stor betydelse för hur den lokala och individuella lönesättningen fungerar i praktiken. Men många chefer saknar förutsättningar att sätta löner på ett bra sätt. Ombudsmän på Sacoförbunden pekar på bristande helhetsperspektiv, dålig kommunikation, otydliga mål och oklara mandat i löneprocessen i många organisationer.

Så skapar vi ett jämställt arbetsliv

Onsdag 25 nov 2015
Ämnen Jämställdhet, Arbetsliv & arbetsmiljö

Rapport I Sacos jämställdhetsdokument beskriver vi hur jämställdheten i arbetslivet ser ut idag och vad Saco tycker bör göras för att öka jämställdheten. Valet av utbildning, fördelningen av föräldraledighet och deltid samt vilket yrke du har spelar stor roll för möjligheterna till löne- och karriärutveckling.

Välja yrke 2015/2016

Fredag 20 nov 2015
Ämnen Arbetsmarknad, Studieval

Rapport Välja yrke är en uppslagsbok över mer än 100 högskoleyrken med information om arbetsuppgifter, utbildning, lön och arbetsmarknad.

Val av högskoleort - regionala mönster mellan män och kvinnor

Tisdag 10 nov 2015
Ämnen Utbildning & forskning

Rapport Studenter med höga gymnasiebetyg väljer att studera vid etablerade universitet framför små och medelstora högskolor. Av de  som flyttar för att studera i län med en liten eller medelstor högskola är det få som bor kvar tio år senare.

Saco Lönesök

Tisdag 10 nov 2015
Ämnen Lön & livslön

Broschyr Informationsbroschyr om Saco Lönesök, en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner.

Akademikers arbetsmarknad

Onsdag 30 sep 2015
Ämnen Arbetsmarknad

Rapport Utbildningsnivån har stigit kraftigt i Sverige de senaste decennierna. Idag finns det omkring 1,5 miljon akademiker i Sverige. En fjärdedel av arbetskraften är akademiker och gruppen fortsätter att växa. Saco är akademikernas organisation och presenterar i denna rapport unik statistik om akademikerna i Sverige. De flesta akademiker möter en god arbetsmarknad men det finns vissa grupper som har det svårare än andra.

Nationell kunskapsstrategi

Fredag 26 jun 2015

Rapport Staten bör ha ansvaret för finansieringen av utbildningen. Politikerna ska hålla fingrarna borta från undervisningen. Lärarna måste få bättre villkor såväl ekonomiskt som arbetsmässigt. Banden mellan utbildning och forskning måste stärkas. Det är de fyra pelarna som utgör Sacos och Sacos utbildningsförbunds nationella kunskapsstrategi.

Sveriges utrikesfödda akademiker

Onsdag 10 jun 2015
Ämnen Integration, Arbetsmarknad

Rapport Saco har under många år arbetat för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden för utrikesfödda akademiker. Det är en grupp på arbetsmarknaden som inte är särskilt väldokumenterad. Saco är akademikernas organisation och presenterar i denna rapport unik statistik om de akademiker som av olika skäl tagit sig till Sverige.

Högskolans kvalitet och studenternas framtida inkomster

Tisdag 12 maj 2015
Ämnen Utbildning & forskning

Rapport Det finns en tydlig social snedrekrytering inom högskolan som är kopplad till kvalitetsskillnader. Dessutom finns det samband mellan högskolans kvalitet och studenternas framtida inkomster.

En tredelad föräldraförsäkring

Onsdag 6 maj 2015
Ämnen Jämställdhet, Socialförsäkringar

Rapport Kvinnor tar fortfarande ut 75 % av föräldraledigheten. Kvinnors högre frånvaro från arbetsmarknaden är en viktig förklaring till skillnaderna i lön och karriär mellan kvinnor och män. Att öka kvinnors närvaro i arbetslivet och att öka männens ansvar för hem och barn är därför en nyckel till ett mer jämställd arbetsliv. Därför vill Saco se en föräldraförsäkring i tre lika delar.

Chefens värdering av medarbetarnas prestationer

Fredag 17 apr 2015
Ämnen Chef

Rapport När löner sätts individuellt kan chefen använda lönen för att styra och motivera, medan medarbetaren kan argumentera för sin sak. Ett problem är hur prestationer värderas och lönesätts. Det finns inte många studier av denna viktiga del av lönesättningen. Därför har Saco gett Stig Blomskog, forskare i nationalekonomi vid Södertörns högskola, i uppdrag att undersöka hur det går till i praktiken.

Vad kostar en akademiker?

Måndag 2 feb 2015
Ämnen Integration

Rapport Kostnaden för att anpassa en invandrad akademikers utbildning till den svenska arbetsmarknaden är väldigt låg jämfört med kostnaden för att utbilda en akademiker från början i Sverige. Trots detta får bara en bråkdel av de akademiker som invandrar till Sverige möjlighet att gå en kompletterande högskoleutbildning. Därför krävs en rejäl satsning för att ta tillvara de invandrade akademikernas kompetens. Det är slutsatsen i en ny rapport från Saco.

Föräldraledighet och den framtida pensionen

Torsdag 18 dec 2014
Ämnen Socialförsäkringar

Rapport Föräldraledighet, deltidsarbete och VAB påverkar pensionen. Den som har kollektivavtal har i allmänhet ett bättre skydd, men även med ett bra avtal ovanpå det allmänna pensionssystemet gäller det att tänka till före och planera för uttaget av föräldraledighet. Det är slutsatsen i en ny skrift från Saco.

Konsten att välja utbildning –inåt, utåt, framåt

Tisdag 18 nov 2014
Ämnen Studieval

Bok Konsten att välja utbildning –inåt, utåt, framåt är en bok utgiven av Saco och studievägledaren Ingmar Andersson, känd som populär föreläsare på Saco Studentmässor och bloggare på Väljayrkebloggen. Boken ger inspiration och struktur för studievalet.