Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures-nätverket) m.m.

Saco har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på och kommentarer till förordningsförslaget angående Eures-nätverket

Publicerad: Torsdag 6 mar 2014

Nyckelord:
Internationellt

Saco har inga väsentliga invändningar mot förslaget. Vår uppfattning är att rörlighet på arbetsmarknaden generellt sett är viktig, och alldeles särskilt för Europas återhämtning från den ekonomiska krisen.

Kontaktpersoner

Åsa Ehinger Berling, Internationell sekreterare
asa.ehinger.berling@saco.se

08-613 48 04