Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

I korthet tillstyrker vi förslaget, men vill se förtydliganden både när det gäller vad som ska utgöra tillfällig anställning och hur rollen som kontaktpunkt ser ut för Universitets- och högskolerådet respektive Tillväxtverket.

Publicerad: Fredag 29 aug 2014

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco vill också att fortbildningsansvaret i första hand ska ligga hos arbetsgivaren.

Kontaktpersoner

Åsa Ehinger Berling, Internationell sekreterare
asa.ehinger.berling@saco.se

08-613 48 04