Om forumet

Den 3 februari 2016 arrangerade Saco, 13 Sacoförbund samt Saco Studentråd Akademikernas Högskolepolitiska Forum med Sveriges främsta inom högre utbildning och forskning som gäster. Årets tema: "Högre utbildning och forskning för en hållbar framtid".

Publicerad: Torsdag 10 sep 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 17 feb 2016

Vi står inför stora förändringar. Dit hör en allt snabbare teknisk utveckling, demografiska och klimatmässiga förändringar samt sociala oroligheter. Vilken betydelse har högre utbildning och forskning för en hållbar framtid, och vad kan vi göra? Om det handlade Akademikernas högskolepolitiska forum 2016.

Så här såg programmet ut:

Huvudtalare

Johan Rockström, forskare i miljövetenskap om sin syn på den högre utbildningen och forskningens betydelse för en hållbar framtid och om behovet av ett systemskifte mot tvärvetenskap för att utbilda för verkligheten.

Se webbsändning från Johan Rockströms föreläsning på saco.se/play

Seminarier

Parallella seminarier:

  • Vetenskapliga kunskapsluckor – hur bör de definieras och hanteras för en hållbar utveckling?

  • Hur skulle en forskningsfinansiering som främjar öppenhet och ny kunskap se ut?

  • En hållbar kunskapskedja - hur får vi rätt person och kompetens på rätt jobb?

  • Vem styr förändringen av världen, människan eller maskinen? Om digitaliseringens konsekvenser på arbetsmarknaden.

  • Mer mobilitet - personliga berättelser om vikten av att öka rörligheten mellan länder och sektorer.

  • Vilka är konsekvenserna av att svensk forskning främst bedrivs av akademikerbarn?

Avslutning

Joakim Palme, ordförande Delmi, i ett aktuellt och fördjupande samtal om hur hållbarhet och kunskap samverkar med demokrati och migration. 

Se webbsändning från samtalet mellan Joakim Palme och moderator Nedjma Chaouche på saco.se/play

Trailer nedan - Vad pratades det egentligen om på Akademikernas högskolepolitiska forum 2016? Johan Rockström och gäster: