Om forumet

Kan högskolan utföra sina kärnuppgifter med hög kvalitet? Vad krävs av högskoleutbildningen för att möta framtidens utmaningar och hur ska den finansieras? Det är tre centrala frågor som vi kommer att diskutera under akademikernas högskolepolitiska forum.

Publicerad: Fredag 13 apr 2018

Senast uppdaterad: Fredag 13 apr 2018

Högskolesektorn är statens största arbetsgivare och bedriver omfattande och viktig verksamhet för Sveriges utveckling. Högskolan har en central roll i samhället och de politiska önskemålen om var den ska bidra till sträcker sig långt bortom högskolans kärnuppdrag. Över tid har de politiska målen inte alltid följts av ekonomiska resurser för att genomföra dem. Resurserna till högskolan har urholkats. En fråga är om det har gått ut över lärarnas och forskarnas möjligheter att ge utbildning och producera forskning av hög kvalitet? En annan fråga är om utvecklingen har påverkat studenternas möjligheter på arbetsmarknaden?

Just nu pågår flera utredningar om högskolan. Resultaten av dessa får betydelse för utformningen av högskolan. Debatten är redan igång.

Vi träffas under en halv dag i centrala Stockholm för att diskutera förutsättningarna för högskolan och dess möjligheter att uppfylla sina uppdrag.